Różański, K. (2018). Działalność pszczelarska we włoskim systemie prawnym. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 171-181. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.13