Lipińska, I. . (2020). Prawo o zdrowiu zwierząt. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 41–52. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.3