Budzinowski, R., & Różański, K. (2020). Tratado de Derecho agrario, Esther Muñiz Espada, Pablo Amat Llombart (directores), Wolters Kluwer España, S.A., Madrid 2017, ss. 972. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 193-196. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23497