Budzinowski, R. (2020). Opodatkowanie rolnictwa. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 207–209. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23507