Łobos-Kotowska, D., & Stańko, M. (2020). Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 11-28. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.1