Iwaszkiewicz, P. (2020). Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 29-45. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2