Łata, M. (2020). Adresat reklamy żywności. Wybrane problemy prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 91-104. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.6