Goździewicz-Biechońska, J. . (2020). Law in the face of the problem of land take. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 105–124. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.7