Kazimierczuk, M. (2020). Trwałość warsztatu pracy producenta rolnego jako cel wsparcia w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 125-140. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.8