Puślecki, D. (2020). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 141-161. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9