Lipińska, I. (2020). Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 163-177. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.10