Gała, P., & Czerwińska-Koral, K. (2020). Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych z 2019 r. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 211-235. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25092