Gała, P., & Czerwińska-Koral, K. (2020). Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 237-242. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25093