Budzinowski, R. (2020). O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego. PrzeglÄ…d Prawa Rolnego, (2(27), 11-24. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.1