Wojciechowski, P. (2020). Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 25-51. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.2