Goździewicz-Biechońska, J. (2020). Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 115-132. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.7