Leśkiewicz, K. (2018). Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), 77-90. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.5