Wojciechowski, P. (2018). Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), 103-121. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.7