Litwiniuk, P. . (2021). Z problematyki wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 69–88. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.4