Suchoń, A. (2021). Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 107–128. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6