Puślecki, D. (2021). Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 237-253. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.13