Lipińska, I. (2021). Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 277-291. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.14