Sokołowski, Łukasz M. (2023). Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie współczesności – studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 99–117. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.6