SUCHOŃ, A. Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku. Przegląd Prawa Rolnego, n. 2(23), p. 13-30, 15 grudz. 2018.