SUCHOŃ, A. Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220. Przegląd Prawa Rolnego, n. 2(23), p. 201-204, 15 grudz. 2018.