IWASZKIEWICZ, P. Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r. Przegląd Prawa Rolnego, n. 1(26), p. 29-45, 25 paź. 2020.