PUŚLECKI, D. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Przegląd Prawa Rolnego, n. 1(26), p. 141-161, 25 paź. 2020.