LIPIŃSKA, I. Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Przegląd Prawa Rolnego, n. 1(26), p. 163-177, 25 paź. 2020.