PUŚLECKI, D. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. I UK 436/17. Przegląd Prawa Rolnego, n. 1(26), p. 205-211, 25 paź. 2020.