WOJCIECHOWSKI, P. Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału. Przegląd Prawa Rolnego, n. 2(27), p. 25-51, 21 grudz. 2020.