GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA, J. Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu. Przegląd Prawa Rolnego, n. 2(27), p. 115-132, 21 grudz. 2020.