ŁOBOS-KOTOWSKA, D. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego”. Przegląd Prawa Rolnego, n. 1(22), p. 229-236, 1 cze. 2018.