Suchoń, Aneta. 2018. „Formy Zagospodarowania Mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Po Zmianie przepisów Z 2016 Roku”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(23) (grudzień):13-30. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1.