Sokołowski, Łukasz Mikołaj. 2020. „The Act on Counteracting Food Waste – an Attempt of Its Evaluation”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(25) (czerwiec):167-81. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.11.