Budzinowski, Roman, i Krzysztof Różański. 2020. „Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario Y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(25) (czerwiec), 215-17. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23373.