Lipińska, Izabela. 2020. „Prawo O Zdrowiu zwierząt”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(24) (lipiec):41-52. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.3.