Budzinowski, Roman. 2020. „Opodatkowanie Rolnictwa”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(24) (lipiec):207-9. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23507.