Łobos-Kotowska, Dorota, i Marek Stańko. 2020. „Zakres Zastosowania Ustawy O kształtowaniu Ustroju Rolnego Do Regulacji Prawnorolnych W Kodeksie Cywilnym”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 11-28. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.1.