Iwaszkiewicz, Piotr. 2020. „Problematyka Prawna Obrotu nieruchomościami Rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa W świetle Nowelizacji Ustawy O Gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa Z 26 Kwietnia 2019 R.”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 29-45. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2.