Leśkiewicz, Katarzyna. 2020. „The Future of Organic Farming – Reflections on the New Legislation”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 79-89. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.5.