Łata, Monika. 2020. „Adresat Reklamy żywności. Wybrane Problemy Prawne”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 91-104. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.6.