Kazimierczuk, Marcin. 2020. „Trwałość Warsztatu Pracy Producenta Rolnego Jako Cel Wsparcia W Ramach Wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 125-40. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.8.