Puślecki, Damian. 2020. „Ubezpieczenie Od następstw nieszczęśliwych wypadków I chorób Dla Dzieci rolników Ubezpieczonych W KRUS”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 141-61. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9.