Lipińska, Izabela. 2020. „Prawna Problematyka Stosowania antybiotyków W Produkcji zwierzęcej”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik), 163-77. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.10.