Gała, Paweł, i Katarzyna Czerwińska-Koral. 2020. „Wybrane Tezy Orzeczeń W Sprawach Rolnych Z 2019 R”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik):211-35. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25092.