Gała, Paweł, i Katarzyna Czerwińska-Koral. 2020. „Polska Bibliografia Prawnorolna Za 2019 Rok”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(26) (październik):237-42. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25093.