Budzinowski, Roman. 2020. „O Potrzebie Opracowania I Koncepcji Systemu Prawa Rolnego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(27) (grudzień), 11-24. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.1.