Wojciechowski, Paweł. 2020. „Wybrane Aspekty Ograniczenia Obrotu nieruchomościami Rolnymi W Prawie Polskim W kontekście Unijnej Zasady Swobody przepływu kapitału”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(27) (grudzień), 25-51. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.2.