Goździewicz-Biechońska, Justyna. 2020. „Redukcja Emisji gazów Cieplarnianych Pochodzenia Rolniczego W świetle międzynarodowego I Unijnego Prawa Ochrony Klimatu”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(27) (grudzień), 115-32. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.7.