Leśkiewicz, Katarzyna. 2018. „ Realizacja zrównoważonej Gospodarki leśnej W Wymiarze Lokalnym, Regionalnym I Globalnym – Wybrane Aspekty Prawne”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(22) (czerwiec), 77-90. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.5.